A munkáltatónak kötelezettsége az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét, a vizsgálatok irányát írásban meghatározni és az abban foglaltakat szabályozni.

A feladat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Minden esetben a munkáltató felelős azért, hogy munkavállalói a számukra szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatokon részt vegyenek. A munkavállalóknak orvosi vizsgálaton való részvételük kötelező és a munkába állás feltétele. Azok a munkavállalók, akik nem rendelkeznek érvényes orvosi alkalmassági vizsgálattal, munkavédelmi szempontból alkalmatlanok a munkavégzésre.

A cég dolgozóit az alábbi orvosi vizsgálatokra kell küldeni:

 • előzetes orvosi vizsgálat
 • időszakos orvosi vizsgálat
 • soron kívüli orvosi vizsgálat
 • záróvizsgálat

 

Előzetes munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

 • a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően;
 • a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha
  • fizikai munkát végez,
  • fiatalkorú,
  • nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve
 • a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt – kivéve a (2) bekezdés szerinti személyeket – minden munkavállalónál, ha
  • közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez,
  • a külföldi munkavégzés és a munkakörnyezete a hazainál nagyobb megterhelést ró a munkavállalóra,
  • a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtója a munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja;

 

Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

 • a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál évente,
 • az idősödő munkavállalónál évente,
 • a 3. számú melléklet szerinti fizikai, kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállaló esetében, az ott meghatározott gyakorisággal,
 • a 4. számú melléklet szerinti fokozottan baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkoztatott ilyen tevékenységet végző munkavállalónál a mellékletben szereplő gyakorisággal,
 • a 5. számú melléklet szerint fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál évente,
 • a pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett, a 6. számú melléklet szerinti munkavállalónál évente,
 • a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalónál, továbbá az 1. számú mellékletben szereplő munkakörökben dolgozó munkavállalóknál, illetve tevékenységet végző személyeknél évente kell elvégezni.

A fent említett rendeletet  és mellékleteket az alábbi linken tekintheti meg:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800033.nm

 

Soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

 • ha a munkavállaló, a tanuló vagy a hallgató, illetve az álláskereső egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, a szakma elsajátítására, illetve gyakorlására;
 • ha az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló, a tanuló vagy a hallgató az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön;
 • heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően;
 • ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved;
 • ha a munkavállaló munkavégzése – nem egészségi ok miatt – 6 hónapot meghaladóan szünetel;

 

Záróvizsgálatot kell végezni a munkáltató kezdeményezésére:

a) a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, illetve a munkaviszony megszűnésekor;

b) idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet megszűnésekor, továbbá ha a foglalkoztatott korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott;

c) külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően.