Ahhoz, hogy egy újonnan megvásárolt géppel szervezett munkavégzés keretében munkát tudjanak végezni, üzembe kell helyezni!

E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia, munkavédelmi szempontból megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelősséget tanúsító egyéb dokumentummal.

Munkavédelmi üzembe helyezés:
A megvásárolt és a már beüzemelt gépet csak azután szabad szervezett munkavégzés keretében használni, miután a munkavédelmi törvény alapján az üzemeltető ezen berendezés üzemeltetését írásban elrendeli. Viszont az üzembe helyezés elrendelésének feltétele, hogy a gép munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát elvégezzék és ezen vizsgálat követelményeinek a gép megfeleljen.

Szükséges dokumentációk:

 

 • géphez tartozó, és az adott ország hivatalos nyelvén kiadott gépkönyv
 • magyar nyelvű kezelési-karbantartási utasítás
 • régi gépek esetén EK konformitási nyilatkozat (akkreditált labor adhatja ki)
 • új gyártású gépek esetén CE nyilatkozat (akkreditált labor adhatja ki)
 • A munkavédelmi előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges munkavédelmi utasítások.

Érintésvédelem
Első lépés a villamos berendezés érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálata (hétköznapi nevén érintésvédelmi mérés), amelyet új villamos berendezés és/vagy új érintésvédelmi berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt kell elvégezni. Ezt csak Érintésvédelmi felülvizsgáló jogosultsággal rendelkező villanyszerelőt végezheti.

Megfelelőségi tanúsítvány
Csak olyan gépet lehet üzembe helyezni, ami rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal. Ez igazolja azt, hogy gép megfelel a biztonsági követelményeknek. Régi gépeknél ennek felelt meg a “Munkavédelmi minősítő bizonyítvány” ami ugyan már megszűnt, de ezeknél a gépeknél általában elfogadják a felügyelők.

Kockázatértékelés felülvizsgálata
Új munkaeszköz üzembe helyezése után a kockázatértékelést is felül kell vizsgálni.


Időszakos biztonsági felülvizsgálat:

A munkavédelmi szempontból üzembe helyezett munkaeszközöket 5 évente felül kell vizsgáltatni. Ezen kívül, ha a berendezés balesetet okozott, használatát meg kell tiltani, és csak a biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzését követően, megfelelő minősítés esetén szabad ismételten használatba venni. A munkavédelmi törvényben meghatározottak szerint, veszélyes munkaeszközt, (pl. targonca, présgépek, szalagfűrész) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a munkavédelmi felülvizsgálatot elvégezték.

A géphez, munkaeszközhöz szükséges biztosítani a kezelő által beszélt nyelven, üzemeltetési dokumentációt, gépkönyvet, karbantartási útmutatót!

Veszélyes gépek

 

1/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez * 

 

Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke

 

 • 1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú körfűrészek:
 • 1.1. működés közben rögzített fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;
 • 1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;
 • 1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;
 • 1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.
 • 2. Faipari gyalugép kézi előtolással.
 • 3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
 • 4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:
 • 4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;
 • 4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.
 • 5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.
 • 6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.
 • 7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.
 • 8. Faipari kézi láncfűrészgép.
 • 9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.
 • 10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
 • 11. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
 • 12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:
 • 12.1. mozdony és fékezőkocsi,
 • 12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.
 • 13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.
 • 14. Járműemelők.
 • 15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.
 • 16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.
 • További munkaeszközök:
 • 17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.
 • 18. Gépi hajtású emelőtargoncák.
 • 19. Villamos emelődobok.
 • 20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.
 • 21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.
 • 22. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.
 • 23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.

A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése munkabiztonsági, és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Kérje ajánlatunkat!