Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Cégünk a munkabiztonsági, tűzvédelmi, képzési szolgáltatásai mellett az ügyfelei részére a Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori (továbbiakban koordinátor) feladatok ellátását is vállalja. 

Mikor és hol van szükség koordinátorra?

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírása szerint egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, munkavédelmi képesítésű szakembert kell alkalmazni mind a tervezés, mind a kivitelezés fázisába, akit munkavédelmi koordinátornak nevezünk.

 

Ki végezhet koordinátori feladatot és mi a feladata?

A koordinátor építési tevékenység alatti munkája munkabiztonsági szaktevékenység.

 • A koordinátor legfontosabb feladata, hogy az építési-kivitelezési munkában együtt dolgozók (alvállalkozók) tevékenységét a biztonság szempontjából időben és térben összehangolja.
 • Az építőipari biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatai már a tervezés időszakában megkezdődnek, hiszen neki kell összeállítania a Biztonsági és Egészségvédelmi tervet (továbbiakban BET). Ebben meg kell határoznia az építési munkahelyre, illetve a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.
 • A koordinátor összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok sorrendjében, és szakmailag biztosítja a biztonsági és egészségvédelmi terv jogszabálynak való megfelelőségét.
 • Összeállítja a biztonsági tervre épülő munkavédelmi oktatási anyagokat.
 • A munkák előrehaladtával módosítja, aktualizálja a BET-et.
 • Legfontosabb feladata munkaterületen munkát végző vállalkozások munkájának napi szintű összehangolása és ellenőrzése.
 • Fontos feladat az adott építési területre vonatkozó munkavédelmi kockázatértékelés elkészítése is, amelyet a BET dokumentumával át kell adni a kivitelezésben résztvevő cégeknek.

Cégünk az alábbi tevékenységeket végzi a koordinátori munkák során:

 • Biztonsági és Egészségvédelmi Terv elkészítése
 • Munkaterületre vonatkozó kockázatértékelés elkészítése
 • Oktatási tematika összeállítása
 • Munkaterületen munkát végzők oktatása
 • A kivitelezésben résztvevő munkáltatók, alvállalkozók munka és tűzvédelmi dokumentumainak ellenőrzése: kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatás rendje, orvosi vizsgálat rendje, gépek üzembe-helyezési és felülvizsgálati dokumentumai, oktatások megtörténte, orvosi alkalmassági igazolás, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány, stb.)
 • Helyszíni ellenőrzés pl:  leesés elleni védelem, veszélyes területek elkerítése, egyéni védőeszközök alkalmazása, megfelelősége, munkavállalók munkára alkalmas állapotának ellenőrzése, stb.). Az ellenőrzéseinkről minden esetben jegyzőkönyvet készítünk.
 • Baleset esetén részt veszünk a kivizsgálásban.
 • Részt veszünk az előzetesen bejelentett Hatósági ellenőrzésen